MAGYARORSZÁG - NEMZETI SZIMBÓLUMOK
Vissza a KEZDÖLAPRA
Vissza MAGYARORSZÁG oldalára

 NEMZETI SZIMBÓLUMOK

Magyarország nemzeti szimbólumai, a Zászló, a Címer és a Korona látható, valamint Himnusz és a Szózat szövege olvasható ezen az oldalon.  A háttérben a Himnusz zenéje hallható.

TARTALOM

A ZÁSZLÓ

A CÍMER

A KORONA

HIMNUSZ

SZÓZAT

 

A ZÁSZLÓ

sym_hungflag.gif (767 bytes)Magyarország zászlója egyenlően széles sávból áll, amelyek színe fölülrül lefelé: piros, fehér, zöld. Elöször az 1848-49-ers szabadságharci idején mondták ki e három színü zászló törvényes használatát. Azonban a három szín együtt már II. Mátyás idején szerepelt egy pecsétzsinóron, 1618-ban.  A vörös szín az eröt, a fehér a hüséget, a zöld a reményt szimbolizálja.

 Vissza a lap tetejére

A CÍMER

sym_hungcoat.gif (12477 bytes)Magyarország jelenlegi címere az úgynevezett koronás kiscímer, 1990 óta.

Hegyes talpú kettéosztott pajzs, amelynek bal oldali mezöjét hét vízszintes csík szeli át, váltakozva piros, illetve ezüst színüek. A jobb oldali vörös mezöben a zöld hármashalmon aranykoronás, középsö részén ezüst talpas kettöskeresz áll.  A pajzs fölsö részén a korona látható.

A címer legrégebbi eleme a kettös kereszt, már a XII. század vége táján látható pénzeken.  Körülbelül száz évvel késöbb jelent meg a hármashalom, valószínüleg nápolyi kapcsolatok hatására.  A sávok is az 1200-as években kerülhettek a címerbe, valószínüleg spanyol hatásra.  Tetején a korona is már több mint hatszáz éve szerepel ott.

Vissza a lap tetejére

A KORONA

sym_hungcrow.jpg (118028 bytes)A Szent Korona nem azonos I. István II. Szilveszter pápától 1000-ben kapott koronájával.  A ma látható korona alsó része görög eredetü, valószínüleg a 11. század második felében került Magyarországra. Jelenlegi formáját az alsó részre fölé a nyolc apostolt ábrázoló, kereszt alakú pánt ráépítésével nyerte el, valószínüleg a 12. század második felében. A koronának kalandos sorsa volt.  Utoljára a II. világháborút követöen került külföldre.  Az Egyesült Államokban örizték és csak 1978-ban szolgáltatták vissza.  Ezt követöen a Nemzeti Múzeumban volt kiállítva.  2001. elejétöl kezdve a Országházban tekinthetö meg.

Vissza a lap tetejére

HIMNUSZ

A MAGYAR NÉP ZIVATAROS SZÁZADAIBÓL

Isten, áldd meg a magyart

Jó kedvvel, bőséggel,

Nyújts feléje védő kart,

Ha küzd ellenséggel;

Bal sors akit régen tép,

Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép

A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád

Kárpát szent bércére,

Általad nyert szép hazát

Bendegúznak vére.

S merre zúgnak habjai

Tiszának, Dunának,

Árpád hős magzatjai

Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein

Ért kalászt lengettél,

Tokaj szőlővesszein

Nektárt csepegtettél.

Zászlónk gyakran plántálád

Vad török sáncára,

S nyögte Mátyás bús hadát

Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt

Gyúlt harag kebledben,

S elsújtád villámidat

Dörgő fellegedben,

Most rabló mongol nyilát

Zúgattad felettünk,

Majd töröktől rabigát

Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain

Ozman vad népének

Vert hadunk csonthalmain

Győzedelmi ének!

Hányszor támadt tenfiad

Szép hazám, kebledre,

S lettél magzatod miatt

Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött, s felé

Kard nyúlt barlangjában,

Szerte nézett s nem lelé

Honját e hazában,

Bércre hág és völgybe száll,

Bú s kétség mellette,

Vérözön lábainál,

S lángtenger fölette.

Vár állott, most kőhalom,

Kedv s öröm röpkedtek,

Halálhörgés, siralom

Zajlik már helyettek.

S ah, szabadság nem virul

A holtnak véréből,

Kínzó rabság könnye hull

Árvák hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart

Kit vészek hányának,

Nyújts feléje védő kart

Tengerén kínjának.

Bal sors akit régen tép,

Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép

A múltat s jövendőt!

(1823)

Vissza a lap tetejére

SZÓZAT

Hazádnak rendületlenűl

Légy híve, oh magyar,

Bölcsőd az 's majdan sírod is,

Melly ápol 's eltakar.

A' nagy világon e' kivűl

Nincsen számodra hely,

Áldjon vagy verjen sors' keze,

Itt élned, halnod kell.

Ez a' föld, mellyen annyiszor

Apáid' vére folyt;

Ez, mellyhez minden szent nevet

Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a' hős

Árpádnak hadai,

Itt törtek össze rabigát

Hunyadnak karjai.

Szabadság! Itten hordozák

Véres zászlóidat,

'S elhulltanak legjobbjaink

A' hosszu harcz alatt.

És annyi balszerencse közt,

Olly sok viszály után,

Megfogyva bár, de törve nem,

Él nemzet e' hazán'

S népek' hazája, nagy világ!

Hozzád bátran kiált:

"Egy ezred évi szenvedés

Kér éltet vagy halált!

"Az nem lehet, hogy annyi szív

Hiába onta vért,

'S keservben annyi hű kebel

Szakadt meg a' honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,

És olly szent akarat

Hiába sorvadozzanak

Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog

Egy jobb kor, melly után

Buzgó imádság epedez

Száz ezrek' ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,

A' nagyszerű halál,

Hol a' temetkezés fölött

Egy ország vérben áll.

'S a' sírt, hol nemzet sülyed el,

Népek veszik körűl,

'S az ember' millióinak

Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenűl

Hazádnak, oh magyar,

Ez éltetőd 's ha elbukál,

Hantjával ez takar.

A' nagy világon e' kivűl

Nincsen számodra hely;

Áldjon vagy verjen sors' keze,

Itt élned, halnod kell 

Vissza a lap tetejére

Utolsó módositás: 2002. 04. 01.

3D Animated Flags--By 3DFlags.com